Γερό και βαρύ αυτοκίνητο για 5 επιβάτες και αποσκευές, στα 1.400 cc, για άνετο ταξίδι.

Car Rental Period 3 DAYS ADD DAY 7 DAYS 14 DAYS 21 DAYS 30 DAYS
01/06 – 30/06 150 50 290 460 690 980
Car Rental Period 3 DAYS ADD DAY 7 DAYS 14 DAYS 21 DAYS 30 DAYS
01/07 – 31/08 250 70 500 900 1.280 1.780
Car Rental Period 3 DAYS ADD DAY 7 DAYS 14 DAYS 21 DAYS 30 DAYS
01/09 – 30/09 180 50 360 690 980 1.290
Car Rental Period 3 DAYS ADD DAY 7 DAYS 14 DAYS 21 DAYS 30 DAYS
01/10 – 31/05 150 50 290 460 690 980

    Book an Opel Astra Automatic