Γερό και βαρύ αυτοκίνητο για 5 επιβάτες και αποσκευές, στα 1.250 cc, για άνετο ταξίδι.

High Season 3 DAYS ADD DAY 7 DAYS 14 DAYS 21 DAYS 30 DAYS
01/07 – 31/08 170 40 290 540 820 1.110
Low Season 3 DAYS ADD DAY 7 DAYS 14 DAYS 21 DAYS 30 DAYS
01/09 – 30/06 110 30 170 300 390 480

Book an Opel Corsa Now